Total Performance Partner

OFF-SEASONHigh Performance Training


Explosiviteit       Snelheid       Wendbaarheid       Kracht       Coördinatie

 

 

High performance training in cycli van 4, 8 of 12 ( of meer ) weken met minstens 1,2 of 3 trainingen per week met als doel: prestaties verbeteren op verschillende fysieke parameters op een doeltreffende en veilige manier.


De trainingen zijn:

 

 • Geïndividualiseerd: van 1-on-1 tot small grouptraining of zelfs in clubverband

 • Sportspecifieke werkpunten uit de sport worden aangepakt

 • Wetenschappelijk onderbouwd

 • Als voorbereiding op het nieuwe seizoen of als extra training tijdens het seizoen

 • Flexibel naar planning toe, in onderling overleg te bepalen

 • Fun!!!

 • Iedereen krijgt een coachingboekje met 'huiswerk'

 • Uitgewerkt door en onder deskundige begeleiding van Jan Van Damme en Vic Van Pottelberg

 

De trainingscyclus start met het objectief meten van jouw sportspecifieke prestatieparameters. Op basis van de resultaten en de eigen doelstellingen worden trainingen opgesteld met de nadruk op het verbeteren van (reactie-)snelheid, wendbaarheid, kracht, explosiviteit en coördinatie. Re-tests tijdens en na de trainingscyclus helpen ons het trainingseffect optimaal op te volgen.


Tarieven:


 • Individueel 60 euro/u

 • Vanaf 2 personen: 35 euro/u per persoon

 • Vanaf 4 personen: 25 euro/u per persoon

 • Vanaf 5 personen 125 euro/u voor gans de groep (te delen door het aantal deelnemers )

 ALLES CONFORM DE COVID-19 MAATREGELEN!!

OUTDOOR

GROTE VAN DE GROEP AANGEPAST AAN LEEFTIJDSBEPERKINGEN