Total Performance Partner

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te


Privacy Policy


Voor Total Performance Partner BV (hierna genoemd “Total Performance Partner”, “wij” of “ons”) is het waarborgen van de privacy van onze klanten/patiënten, alsook de gebruikers van onze website https://totalperformancepartner.be van uiterst belang.


Deze Privacy Policy is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verorderning EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).


Het bezoeken, en het gebruik maken van de diensten (het invullen van online formuleren) van de website https://totalperformancepartner.be impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van de Privacy Policy en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Total Performance Partner kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Naam, voornaam, emailadres, adres, telefoon en medische voorgeschiedenis.


Total Performance Partner zal deze persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk zou zijn binnen het kader van het verlenen van de diensten van Total Performance Partner BV. In dit geval is desbetreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.


Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Privacy Policy van Total Performance Partner, of u wenst uw gegevens te updaten, te wijzigen of te verifiëren, neem dan contact op met info@totalperformancepartner.be .


Total Performance Partner is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.


De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Total Performance Partner verantwoordelijk voor het privacy beleid van derde partijen.